Ballina Kuriozitet Pse është mirë të studioni filozofi?

Pse është mirë të studioni filozofi?

SHPËRNDAJE

Këtu janë disa arsye të mira përse duhet të studioni filozofinë – një nga sekretet më të mirë të mbajtura të arsimit universitar:

1.Ju përgatit për sukses në një shumëllojshmëri të gjerë të karrierave

Studimi filozofik zhvillon shkrimin, leximin, arsyetimin, ri-mendimin, përshtatjen, mësimin, organizimin dhe aftësitë e dialogut. Në një mjedis të biznesit dhe teknologjisë që ndryshon me shpejtësi, këto janë aftësi me vlerë të madhe praktike.

2.Do të zhvilloni aftësitë e debatit

Filozofia na ndihmon të kuptojmë se cilat janë idetë tona të bazuara dhe se si ato qëndrojnë në raport me ato të të tjerëve kur eksplorojmë çështje komplekse.

3. Gjithmonë ka perspektivë

Mjekët, inxhinierët dhe shkencëtarët me të vërtetë të mirë mendojnë thellë për punën e tyre dhe efektet e tyre mbi njerëzit e tjerë dhe botën. Klasat e filozofisë ofrojnë hapësirë për të menduar, për të shkruar dhe për të diskutuar gjerësisht përvojat e veta – jo vetëm “si të”, por edhe “pse?” Dhe “pse jo?”

4. Kuptimi i parimeve etike dhe aplikimi i tyre

Filozofia ofron koncepte që zbatohen në situata familjare, sociale dhe të punës – duke na ndihmuar të njohim dhe t’i përgjigjemi çështjeve etike në botën reale.

5. Do të jeni një qytetar aktiv

Të jesh një qytetar i angazhuar sot kërkon një shkallë i angazhimit dhe qasjes në media dhe informacionit. Filozofia ofron mjete për t’iu kundërvënë efekteve shtrembëruese të reklamimit dhe propagandës në diskutimet politike dhe shoqërore.

6. Nuk do të bëheni një person që thotë lehtë “po”

Studimi filozofik inkurajon të menduarit kritik – një aspekt thelbësor i krijimtarisë dhe inovacionit në vendin e punës. Kjo merr praktikën (dhe ndonjëherë guximin). /Ndryshe.com/