Ballina Opinione Aderimi i Arbana Xharrës në politik, akt revolucionar

Aderimi i Arbana Xharrës në politik, akt revolucionar

SHPËRNDAJE

 Ne kemi të drejtë natyrore që t’i përdorim penat tona si dhe gjuhët tona, në rrezikun dhe sakrificën tonë!

 

Shkruan: Isuf B.Bajrami

 

Suksesi i punës së gazetarëve mbështetet tek sigurimi i informatave të besueshme.

Liria e shprehjes është përkufizuar si e drejtë e lirisë së mendimit dhe të shprehjes, duke përfshirë lirinë e mendimit pa ndërhyrje dhe e drejta për të kërkuar, marrë dhe dhënë informacione dhe ide përmes çfarëdo mjeti, pa barriera.

Ushtrimi i profesionit të gazetarëve në Kosovë është i ndikuar nga një sërë faktorësh që kufizojnë ose zgjerojnë kufirin e lirisë së shprehjes dhe zhvillimit të profesionalizimit të medias.

Korniza institucionale dhe ligjore nuk është tërësisht funksionale për të reaguar ndaj kërkesave dhe problemeve të gazetarëve.

Gjithkush ka të drejtën e lirisë së mendimit dhe të shprehjes; kjo e drejtë përfshin lirinë e mbajtjes së mendimit pa ndërhyrje, si dhe lirinë e kërkimit, marrjes dhe njoftimit të informacionit dhe ideve përmes çfarëdo mediumi, pa marrë parasysh kufijtë e rrezikshmërisë.

Në këtë tranzicion demokratik, hulumtimi mbi gjendjen e medias dhe të gazetarëve nga perspektiva kushtetuese dhe ligjore është relativisht i mangët, pasi përvoja në praktikë tregon një gjendje tërësisht të kundërt nga baza ligjore e përshkruar.

Në Kosovë, ushtrimi i profesionit të gazetarit është mjaft sfidues! Arbana Xharra një grua e fuqishme, nënë e përkushtuar, vendimtare e paluhatshme, gazetare e palodhshme dhe kritike e pandalshme. Duke i marrë parasysh këto virtyte, aderimi i saj në politikë është një akt revolucionar!